Nobias kapitalmarknadsdag skjuts upp

På grund av interna och externa intressenters mötes- och resepolicyer till följd av osäkerheten förknippad med spridningen av coronaviruset har Nobias kapitalmarknadsdag, som ursprungligen var planerad till den 19 mars, skjutits upp.

 

Ett nytt datum kommer att meddelas under de närmaste veckorna.