Uppdatering om utveckling i samband med coronaviruset

Nobia påverkas negativt av den globala spridningen av coronaviruset. De finansiella riskerna förknippade med situationen är bland annat störningar i leveranskedjan samt lägre efterfrågan på kök och ogynnsamma valutakursrörelser.

 

Den finansiella påverkan från viruset och de störningar på verksamheten som blir följden utvärderas för närvarande. I nuläget förväntas en lägre efterfrågan på detaljhandelsmarknaden, en ogynnsam valutautveckling och lägre produktivitet, vilket förväntas påverka lönsamheten negativt under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Nobia har vidtagit kraftfulla åtgärder för att dämpa nedgången i lönsamheten, däribland kostnadsminskningar och användning av statliga subventioner. Den nuvarande utvecklingen tyder emellertid på en fortsatt marknadsvolatilitet under andra kvartalet. Följaktligen förväntas ytterligare kostnadsnedskärningar och minskade investeringar för att upprätthålla ett sunt kassaflöde och en god balansräkning inom målet för en skuldsättningsgrad på under 100 procent.

Vi kommer att fortsätta att bedöma marknadssituationen och de olika statliga åtgärder som införs så att vi kan svara med väl genomtänkta åtgärder för att hantera utmaningarna. Vi kommer att tillhandahålla ytterligare uppdateringar senast i samband med kvartalsrapporten för första kvartalet 2020, som publiceras den 4 maj.