Valberedningen i Nobia har beslutat att föreslå att Jan Svensson ska väljas till ny styrelseordförande i Nobia vid årsstämman den 5 maj 2022

Valberedningen kommer att föreslå att Jan Svensson ersätter Nora Førisdal Larssen som styrelseordförande i Nobia.

Nora Førisdal Larssen har meddelat valberedningen att hon avböjer omval som styrelseordförande, men att hon däremot är tillgänglig som ordinarie ledamot i styrelsen. Valberedningen föreslår därför att Nora Førisdal Larssen väljs till ordinarie styrelseledamot.

Valberedningens ordförande Peter Hofvenstam kommenterar: ”Valberedningen är mycket nöjda att kunna föreslå Jan Svensson som ny styrelseordförande och vill samtidigt tacka Nora Førisdal Larssen för hennes värdefulla insatser som ordförande och ser det som glädjande att hon fortsätter sitt arbete som styrelseledamot. Vi är övertygade om att Jan Svensson, med sin erfarenhet och kunskap som nuvarande ledamot av styrelsen i Nobia, effektivt och snabbt kommer att kunna ta sig an rollen vid sidan av sina andra uppdrag. Jan Svensson har en dokumenterad förmåga att hantera många komplexa uppdrag, och har informerat Nobias valberedning att han förbundit sig att lämna två av sina nuvarande uppdrag”.

Jan Svensson är för närvarande också styrelseordförande för BillerudKorsnäs, Fagerhult, Tomra och Securitas samt styrelseledamot i Climeon, Stena Metall och Herenco. Han har tidigare varit VD för Latour, ett svenskt investmentbolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Nora Førisdal Larssen har suttit i Nobias styrelse sedan 2011, är ansvarig för affärsområdet Hälsa på Nordstjernan och är bland annat ordförande i det onoterade bolaget Etac.

Mot bakgrund av George Adams bortgång och att Arja Taaveniku har avböjt omval arbetar valberedningen med att förbereda resterande förslag inför årsstämman den 5 maj 2022. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Nobias valberedning består av Peter Hofvenstam (ordförande) representerande Nordstjernan, Fredrik Ahlin representerande If Skadeförsäkring, Lovisa Runge representerande Fjärde AP-fonden och Marianne Nilsson representerande Swedbank Robur Fonder.


Denna information är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-09 18:00 CET.