Datum för Nobias finansiella rapporter 2023

Nobias finansiella rapporter under 2023 publiceras följande datum:

9 februari, bokslutskommuniké 2022.
27 april, delårsrapport januari - mars 2023.
20 juli, delårsrapport januari - juni 2023.
2 november, delårsrapport januari - september 2023.

Årsstämman 2023 hålls i Stockholm den 27 april.