Förändringar i affärsområdesrapporteringen

Nobia anpassar affärsområdesrapporteringen (regionerna) efter förändringar i organisationen. Från och med första kvartalet 2022 kommer de Londonbaserade premiumvarumärkena Commodore och CIE att flyttas från region Storbritannien till region Centraleuropa. Samtidigt byter region Centraleuropa namn till "Portfolio Business Units". Under 2021 hade Commodore och CIE en total försäljning på 395 Mkr och ett rörelseresultat på -14 Mkr.

Med högre fokus på varumärket Magnet i Storbritannien framöver, har det beslutats att organisatoriskt separera Commodore och CIE från region Storbritannien. Ändringen möjliggör för den lokala ledningen att fullt ut fokusera på försäljningen under Magnet-varumärket och försäljningen till Wickes (byggvaruhuskedja). Commodore och CIE betjänar en specifik internationell kundbas inom premiumsegmentet i centrala London. Då en stor andel av köken som Commodore och CIE marknadsför köps från externa leverantörer finns det få synergier med den övriga brittiska verksamheten vad avser tillverkningsorganisationen, kunder och administration.

Portfolio Business Units kommer efter förändringen att bestå av de fristående verksamheterna Bribus (Nederländerna), Ewe (Österrike), Superfront (Sverige) och nu även Commodore och CIE (England), och kommer att ledas av Philip Sköld, utöver sin roll som EVP Strategy and Transformation.

Se nästa sida, eller den bifogad Excel-filen, för en omräkning av affärsområdesrapporteringen 2019 – 2021 enligt ovanstående ändring.