Rättelse: Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2022

Nobias delårsrapport för andra kvartalet 2022 publiceras tisdagen den 19 juli (tidigare stod felaktigt den 6 juli) klockan 14:00 CET. Samma dag klockan 15:00 CET hålls en webbsänd telefonkonferens.

Nobias VD och koncernchef Jon Sintorn samt finansdirektör Kristoffer Ljungfelt presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats eller via https://edge.media-server.com/mmc/p/p6zsgnrf

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor, ring något av följande nummer:

Sverige:          +46 8 566 42 651
UK:                 +44 (0) 333 300 0804
USA:               +1 631 913 1422
Pinkod:           38796059#