Inbjudan till presentation av delårsrapport andra kvartalet 2023

Nobias delårsrapport för andra kvartalet 2023 publiceras torsdagen den 20 juli klockan 13:00 CET. Samma dag klockan 14:00 CET hålls en webbsänd telefonkonferens. Nobias VD och koncernchef Jon Sintorn samt tillförordnade finansdirektören Henrik Skogsfors presenterar resultatet och svarar på frågor

För att lyssna på webbsändningen:
https://edge.media-server.com/mmc/p/fcaoq7xt

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor:

1. Registrera dig före konferensen med hjälp av länken nedan. Vid registrering förses varje deltagare med ett deltagaruppringningsnummer och en unik personlig PIN-kod:
https://register.vevent.com/register/BIc320a340d9ef47c692c007b918431666

2. Under de 10 minuterna före samtalets starttid, använd deltagarnumren och din unika personliga PIN-kod som du fick i e-postmeddelandet vid registreringstillfället. Alternativt kan deltagarna använda "ring mig"-funktionen i stället för att slå närmaste uppringningsnummer.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.nobia.com/ir innan konferensen börjar.