Inbjudan till presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Nobias delårsrapport för tredje kvartalet 2023 publiceras torsdagen den 2 november klockan 08:30 CET. Samma dag klockan 10:00 CET hålls en webbsänd telefonkonferens. Nobias VD och koncernchef Jon Sintorn samt finansdirektören Henrik Skogsfors presenterar resultatet och svarar på frågor.

För att lyssna på webbsändningen:
https://edge.media-server.com/mmc/p/f5zvo7zc

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor:

1. Registrera dig före konferensen med hjälp av länken nedan. Vid registrering förses varje deltagare med ett deltagaruppringningsnummer och en unik personlig PIN-kod:

https://register.vevent.com/register/BI3ee1379fa2f5476da192fc97e98adfd4

2. Under de 10 minuterna före samtalets starttid, använd deltagarnumren och din unika personliga PIN-kod som du fick i e-postmeddelandet vid registreringstillfället. Alternativt kan deltagarna använda "ring mig"-funktionen i stället för att slå närmaste uppringningsnummer.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.nobia.com/ir innan konferensen börjar.