Inbjudan till presentation av delårsrapport första kvartalet 2023

Nobias delårsrapport för första kvartalet 2023 publiceras torsdagen den 27 april klockan 08:30 CET. Samma dag klockan 10:00 CET hålls en webbsänd telefonkonferens. Nobias VD och koncernchef Jon Sintorn samt tillförordnade finansdirektören Henrik Skogsfors presenterar resultatet och svarar på frågor.

För att lyssna på webbsändningen:

https://edge.media‐server.com/mmc/p/szfzdg4z

 

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor:

1. Registrera dig före konferensen med hjälp av länken nedan. Vid registrering förses varje deltagare med ett deltagaruppringningsnummer och en unik personlig PIN-kod:
 

https://register.vevent.com/register/BI147046e368d14769b9f0bf34c7b7b4f3
 

2. Under de 10 minuterna före samtalets starttid, använd deltagarnumren och din unika personliga PIN-kod som du fick i e-postmeddelandet vid registreringstillfället. Alternativt kan deltagarna använda "ring mig"-funktionen i stället för att slå närmaste uppringningsnummer.

 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.nobia.com/ir innan konferensen börjar.