Nobia har slutfört försäljningen av sin fabrik i Dewsbury som en del av den konsolideringen av sin tillverkning i Storbritannien

Idag avslutade Nobia försäljningen av sin fabriksfastighet i Dewsbury, Storbritannien, med ett försäljningspris på 13,6 miljoner brittiska pund, motsvarande cirka SEK 177 miljoner som en kontantaffär.

Tidigare under året hade Nobia meddelat ett beslut att ompositionera en del av sin verksamhet i Storbritannien för att driva marginalförbättring. Som en del av denna satsning avslutas vissa olönsamma delar och tillverkningen konsolideras. Följaktligen har produktionsanläggningen i Dewsbury, Storbritannien, stängts och fastigheten har nu avyttrats.

Samtidigt med tillkännagivandet om ompositioneringen och konsolideringen i Storbritannien introducerade Nobia även ett kostnadsreduceringsprogram, som genomförs enligt plan.