Nobia accelererar transformationen i Storbritannien med konsolidering av tillverkningen

Nobia har för avsikt att ytterligare konsolidera sin tillverkning i Storbritannien som en del av sin pågående transformationsstrategi i regionen. Tillverkningen i Halifax kommer att flyttas till produktionsenheten i Darlington, och byggnaden i Halifax görs samtidigt om till en lageranläggning.

Stängningen av tillverkningen i Halifax förväntas medföra en kostnad på cirka 4,7 MGBP, varav 2,2 MGBP är icke-kassaflödespåverkande. Kostnaden kommer att belasta Nobias resultat för andra kvartalet och redovisas som jämförelsestörande poster. Cirka 60 heltidsanställda i Halifax kommer att beröras av konsolideringen. Nobia erbjuder påverkade medarbetare alternativa anställningsmöjligheter där det är möjligt.

"Vår transformation i Storbritannien går enligt plan och stängningen av Halifax är en del av vårt initiativ för att avsevärt sänka vår fasta kostnadsbas och återställa lönsamheten i Storbritannien", säger Jon Sintorn, VD och koncernchef, Nobia.

För ytterligare information:
Kristoffer Ljungfelt, EVP Region UK
+46 8 440 16 00
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Tobias Norrby, Head of Investor Relations
+46 706 647335
tobias.norrby@nobia.com