Omräkning av 2023 efter avyttringarna av Bribus och ewe

Efter avyttringarna av Bribus i Nederländerna och ewe i Österrike som slutfördes i mars 2024 kommer Nobia att justera sin segmentsrapportering för att återspegla förändringarna.

Från och med första kvartalet 2024 kommer regionen Portfolio Business Units att upphöra och kvarvarande verksamheter kommer att flyttas till de två återstående regionerna; Norden och Storbritannien.

Commodore och CIE, leverantörer av premiumkök till fastighetsutvecklare främst i London, kommer att inkluderas i region Storbritannien medan Superfront, en onlineleverantör av kökstillbehör baserad i Sverige, kommer att ingå i region Norden.

Se bifogad Excel-fil för en omräkning av koncernens resultaträkning för 2023 exklusive Bribus och ewe, samt en omräkning av Nobias segmentsrapportering 2023 enligt den nya strukturen med två rapporterade regioner; Norden och Storbritannien, samt exklusive Bribus och ewe.

För ytterligare information:
Tobias Norrby, Head of Investor Relations
+46 706 647335
tobias.norrby@nobia.com