beskrivande bildtext

Hållbarhetsstrategi

Vi är övertygade om att det bästa sättet att nå långsiktig framgång är att utvecklas på ett sätt som gynnar våra kunder, medarbetare, leverantörer, intressenter och de lokalsamhällen som berörs av vår verksamhet. Det kan vi bara uppnå genom att göra hållbarhet till en naturlig del av allt vi gör. Vi har därför utvecklat en koncernövergripande hållbarhetsstrategi för 2017–2020.

Det är en färdplan som kopplar samman vår kärnverksamhet med vårt hållbarhetsarbete och vår strävan att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling i syfte att minska både vår egen och våra kunders påverkan på människor och miljö. Sedan 2017 är Nobia även medlem i FN:s Global Compact. Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag som är engagerade i att anpassa sin verksamhet och sina strategier till universella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

 

Vi vill lägga i en högre växel i vår strävan efter att bli ett mer hållbart företag som bidrar till samhället, miljön och de människor som arbetar med och för oss. Vi har därför identifierat fyra koncernövergripande fokusområden där vi, utifrån vår verksamhet och storlek, kan bidra till att skapa förändring.

 

Hållbara innovationer

Innovation handlar om ständiga förbättringar. Smarta kökslösningar kan ge människor mer hållbara hem. Vi inför ett hållbarhetsscorekort för att utvärdera och förbättra våra köksprodukters sociala och miljömässiga hållbarhet. På så sätt vill vi skapa innovation för nuvarande och framtida kundbehov som kan ge konsumenterna en mer hållbar tillvaro i köket.

 

 

 

Minskade koldioxidutsläpp

Vi inser att klimatförändringarna kan medföra en risk för både välstånd och tillväxt. Kopplingen mellan energieffektivitet, förnybar energi och minskad effekt på klimatet är tydlig. Därför strävar vi efter att fördjupa vårt klimatarbete genom att övergå till förnybara energikällor eller egen energiförsörjning från vårt träavfall i vår tillverkning i alla våra produktionsanläggningar och minska utsläppen av växthusgaser både från vår tillverkning och våra transporter samt främja miljöhänsyn genom leveranskedjan.

  

 

  

Hållbart skogsbruk

Skogen är jordens lungor som bidrar till att ge oss luften vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter. Vi vill bidra till att eliminera skogsskövling, minska utsläppen av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden och människors försörjning genom att främja ett hållbart skogsbruk och anskaffning av virke från hållbara källor. 

 

 

 

  

 Ansvarsfulla inköp

Vi strävar efter att bygga relationer med leverantörer som är bäst på hållbarhet. Genom att främja ansvarstagande och transparens i vår leveranskedja vill vi bidra till en mer hållbar framtid för de lokalsamhällen där de människor som arbetar för och med oss bor. 

 

     
beskrivande bildtext

Relaterad information

Läs mer om FN:s hållbarhetsmål och Global Compact.

Global Compact - FN

 

 

Hållbarhetsmål - FN

 

 

I oekoms företagsgranskning November 2017, rankades Nobia till nivå Prime. 

Oekom