Hållbarhetsstrategi

Hållbar utveckling är centralt i vår affärsstrategi Tomorrow Together och vår ambition är att vara branschledande inom design och hållbarhet. För att nå dit har vi skapat en hållbarhetsstrategi baserat på våra viktigaste frågor och som även bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Till strategin hör vår hållbarhetsagenda med koncernmål till år 2025 som ytterligare preciserar vad vi har bedömt som avgörande för att vara branschledande.

 

HållberhetsstrategiLäs om Nobias Strategi