Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet är en central del i vår affärsstrategi och nu lanserar vi vår nya hållbarhetsstrategi med ambitionen att skapa positiv förändring även långt utanför vår egen verksamhet. Med medvetna val kan köket vara lika aktuellt idag som det är hållbart för nästa generation. Genom lång erfarenhet och höga ambitioner vill vi ta ledarskap i viktiga framtidsfrågor.
beskrivande bildtext

Innovationer för hållbar livsstil

Köket är en plats där vi spenderar mycket tid och där det finns stor potential att tänka hållbarhet. Som ledande köksleverantör vi inspirera och möjliggöra.

Övergripande mål: att designa kökprodukter som bidrar till ett mer hållbart liv i köket samt att ställa om vårt erbjudande av vitvaror för att minska kundens klimatavtryck.  

 
beskrivande bildtext

Cirkulära material och flöden

Trä är huvudkomponent i våra produkter. Metall och plastmaterial är andra viktiga materialkategorier. Vi vill erbjuda köksprodukter och lösningar som fungerar i framtidens mer cirkulära ekonomi.

Övergripande mål: att öka andelen certifierat hållbara produkter och material för att därigenom möjliggöra renare och mer cirkulära materialföden. 

   
beskrivande bildtext

Minskad klimatpåverkan

Tillverkning, transport och utvinning av råvaror medverkar till klimatpåverkan och vi vill arbeta för att begränsa utsläpp av växthusgaser i vår värdekedja. 

Övergripande mål: vi har antagit ett vetenskapligt klimatmål för att reducera CO2 emissioner från egen verksamhet samt i vår värdekedja. På så sätt vi vill bidra till att den globala uppvärmingen bägrensas till begränsas till väl under 1,5 grader, i linje med Parisavtalet.

   
beskrivande bildtext

Främja en hållbar kultur

För att kunna stärka hållbarhetsfrågorna genom värdekedjan krävs verktyg och stöd för integrering samt kontinuerlig kompetensutveckling.

Övergripande mål: att stärka kompetens kring hållbarhetsfrågor i vår verksamhet samt arbeta i leverantörskedjan, för att stärka det gemensamma hållbarhetsarbetet.