beskrivande bildtext

Minskad klimatpåverkan

Vi arbetar målmedvetet med att minska våra direkta utsläpp från produktion och transport samtidigt som vi genom våra produkter vill möjliggöra för konsumenter att leva mer klimatsmart hemma.

Vetenskapligt klimatmål ger minskade utsläpp

Nobia har antagit vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet, som är godkända av Science Based Target initiative (SBTi). Våra klimatmål omfattar både vår egen verksamhet och vår värdekedja.

Sedan 2016, som är basåret för vårt klimatmål, har vi ställt om vår energiförbrukning mot mer förnybar och mer energieffektiv. Vi har 100 procent förnybar el i såväl vår produktion som i egna butiker. Flertalet initiativ har gjorts för att effektivisera energiförbrukningen för både el och värme på våra produktionsanläggningar såsom optimerad produktionsplanering,  identifierade läckage och justering av felaktiga inställningar. Vi har även bytt ut olja och gas vid uppvärmning och merparten av vår uppvärmning är idag förnybar.

 Vårt mål relaterat till värdekedjan innefattar att 70 procent av utsläppen från leverantörer med höga klimatutsläpp i egen produktion eller i användningsfasen såsom våra vitvaruleverantörer, ska ha antagit egna vetenskapliga klimatmål till 2025. Vi har därför löpande diskussioner med våra stora materialleverantörer för att driva på och visa vårt engagemang och intresse också för deras miljöarbete.

 

Vetenskapliga Kimatmål

79%

Minskning av växthusgaser, scope 1 och 2, sedan 2016 (basår).

61%

Leverantörer motsvarande 61% av utsläpp från värdekedjan har egna vetenskapliga klimatmål 

100%
Förnybar el I alla produktionsanläggningar och egna butiker

77%
Förnybar värme i produktionsanläggningar och egna butiker

592 kg

Scope 1&2 kg CO2e/omsättning MSEK

 

 

Läs mer om:

Vår nya hållbarhetsstrategi

Science Based Targets initiative