Hållbarhet genom värdekedian

Vi arbetar för att bidra till en hållbar värdekedja med mer cirkulära materialflöden och lägre klimatpåverkan. Nedan illustreras de främsta delarna av vår värdekedja och hur vi arbetar för att bidra till en mer hållbar utveckling i alla steg.