Hållbarhet genom värdekedian

Vi är övertygade om att inspirerande köksdesign och ansvarstagande genom hela värdekedjan är det som krävs för att vara branschledare. Vårt fokus är att minska klimatpåverkan i linje med Parisavtalet, bidra till mer cirkulära materialflöden samt genom våra köksprodukter inspirera till ett mer hållbart liv. Nobia strävar efter att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål genom hela värdekedjan. Öppen dialog och samverkan är nyckeln till att bidra till en positivförändring även långt utanför vår egen verksamhet.