Värdekedja

Nobias verksamhet omfattar allt från produktutveckling och tillverkning, till försäljning till slutkund.

Vårt engagemang för en hållbar utveckling är både långsiktigt och affärsinriktat och genomsyrar vårt arbete genom värdekedjan. Vår främsta påverkan på människa och miljö relaterar till hur de produkter vi säljer är tillverkade och hur de möjliggör en mer hållbar livsstil.

 

 

Miljö   Social   Ekonomi

Produktutveckling

Vi vill bidra till en mer hållbar utveckling genom att hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv i köket. Hållbarhet är därför en nyckelfråga inom innovation och produktutveckling.

   

Inköp

Våra leverantörer finns på olika marknader och kan påverka såväl människor som miljön där de verkar. Vi följer upp och granskar våra leverantörers arbete med såväl sociala, ekologiska och etiska frågor i syfte att minska risker och bidra till en mer hållbar leverantörskedja. Trä är huvudkomponent i våra produkter. Våra skogsleverantörer finns främst i Europa, och alla måste följa våra riktlinjer för hållbart skogsbruk.

   

Tillverkning

Vi har 13 produktionsanläggningar av varierande storlek i sex länder i Europa. I vår tillverkning följer vi ett målstyrt Lean-arbete som bland annat inkluderar ett systematiskt hälso-, säkerhets och miljöarbete för att förebygga arbetsplats-olyckor, minska energiförbrukning och råvaruanvändning samt minska utsläpp och avfall. Vi arbetar aktivt för att skapa en kultur där alla arbetar mot målet att göra vår nollvision för arbetsplatsolyckor verklighet.

   

Transporter

Effektiv distribution i hela varuflödet från leverantör till kund är viktigt för att minimera miljöpåverkan från transporter. Studier och analyser av transportflöden utförs i nära samarbete med både transportörer och med hjälp av extern expertis för att hitta optimala och nya lösningar.

 

Försäljning

Vi har lång erfarenhet av att designa och rita kök och vi hjälper kunden på hela resan från inspiration till installation i syfte att säkra en hållbar kökslösning för framtida och samtida kundbehov.

   

Användning

Genom våra kökslösningar kan vi möjliggöra för våra kunder att leva mer hållbart. Genom tester, både i intern och extern regi, säkerställs att våra produkter är säkra för människor och miljö. I sortimentet finns Svanenmärkta produkter. Svanenmärkta produkter har bedömts efter hur de påverkar miljön från källan till avfall.

 

Avfall och återvinning

Vi strävar efter att avfallsminimera i vår egen produktion, samtidigt som vi vill hjälpa våra kunder att minska sitt avfall genom smarta lösningar för bland annat matförvaring och återvinning.