Nobia etablerar sourcing center i Shanghai

I maj öppnade Nobia ett inköpskontor i Shanghai med syfte att samordna och effektivisera koncernens inköp av komponenter från Asien. Tidigare har dessa inköp skett både via agenter och direkt från leverantörer.

Shanghaikontoret ska bygga upp leverantörsnätverket och sammanställa all leverantörsdata som samlats in under åren. De kommer att ansvara för utvärdering av leverantörer och ska med stöd av Nobias europeiska inköpsorganisation sköta offertförfarande, urval och kontraktering, inklusive kvalitetsprocessen.