Hållbarhetsstrategi för Nobia

Nobias ledning har antagit en hållbarhetsstrategi. Strategin baseras på fyra fokusområden och sätter en riktning för resan mot att bli ett mer hållbart företag.

Den koncerngemensamma strategin kopplar samman Nobias verksamhet till företagets hållbarhetsåtagande och syftar till att minska både den egna och kundernas påverkan på människor och miljö.

 

Strategin baseras på fyra fokusområden, där Nobia med tanke på verksamhetens art, omfattning och räckvidd kan göra en avsevärd skillnad: hållbara innovationer, minskade koldioxidutsläpp, skydda skogen samt ansvarsfulla inköp.

Två viktiga mål är att år 2020 ska 100 procent av energin i våra produktionsanläggningar vara förnyelsebar och 100 procent av trämaterialet ska komma från hållbara källor.

– Vi tror att det bästa sättet att nå långsiktig framgång är att växa på ett sätt som gynnar våra kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och samhällen som berörs av vår verksamhet. Vi kan bara göra detta genom att göra hållbarhet del av vad vi gör, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.