beskrivande bildtext

Det avfallsfria köket

Nobias nya kökskoncept kommer att hjälpa konsumenter att leva mer ansvarsfullt och hållbart. Det innehåller produkter gjorda av återvunnet material och lösningar som gör det möjligt att leva hållbart.

Det avfallsfria köket har tagits fram baserat på konsumentinsikter samt stora livsstilstrender om värdet av tid, hälsa och välmående.

– I detta koncept kommer vi att erbjuda produkter som är hållbara i den meningen att de är tillverkade av återvunnet material. Konceptet innehåller även lösningar som möljliggör en mer hållbar livsstil. Vi gör återvinning bekvämare för konsumenterna och adderar nya lösningar för bättre förvaring av matvaror, vilket minimerar avfallet och sparar pengar, kommenterar Lars Lindström, koncept- och produktutvecklare.