beskrivande bildtext

Magnet tilldelas pris för säker arbetsmiljö

Magnet har fått en prestigefull utmärkelse för sitt arbete med att hjälpa personalen och kunderna att komma hem säkert efter arbetsdagens slut. Jocelyn McNulty från RoSPA överlämnade utmärkelsen till Mark Harman, Regional Health and Safety Advisor i Nobia UK.

Magnet tilldelades ett guld i årets internationellt erkända RoSPA hälsa- och säkerhetsutmärkelser, som delas ut av den engelska organisationen Royal Society for the Prevention of Accidents. Detta är andra året i följd som Magnet får en RoSPA-utmärkelse, efter ett silverpris förra året.

"Vi är glada över att få detta erkännande för vårt säkerhetsarbete. Priset är en tydlig bekräftelse på att vi har förbättrat vår riskhantering, vilket har resulterat i en minskning av antalet allvarliga olyckor med 40 procent," säger Joanne Brookes-Wright, Chef för Health, Safety and Environment i Nobia UK.

RoSPA-utmärkelserna är högt respekterade inom hälsa- och säkerhetsområdet och nära 2 000 organisationer från hela världen deltar varje år. Priserna skapar engagemang för arbetsmiljöfrågor och uppmärksammar organisationer som prioriterar arbetet med att förhindra olyckor och skapa en säker arbetsmiljö.