beskrivande bildtext

Vi har fått grönt ljus!

Nobia sätter upp vetenskapliga klimatmål och når topposition i ranking.

Vi är stolta över att få grönt ljus – toppositionen – i Ambitionsindex om företagens klimatåtgärder. Hagainitiativet har undersökt vilka av börsens +100 stora företag som har satt mål för att halvera sina växthusgasutsläpp till 2030 i enlighet med 1.5°C-målet i sitt årliga Ambitionsindex. Vi på Nobia ligger tillsammans med 37 andra börsnoterade företag högst upp i rankingen.

Vi nådde denna position eftersom vi har satt upp ett vetenskapligt klimatmål för att minska utsläppen från vår egen verksamhet och i vår värdekedja. Med detta vill vi bidra till att hålla den globala uppvärmingen långt under 1.5°C, i linje med Parisavtalet.

Läs mer om våra vetenskapliga klimatmål här.