Miljömärkning

Efterfrågan på miljömärkta kök fortsätter att öka. Nobia erbjuder Svanenmärkta köksplattformar inom våra nordiska varumärken, såsom Marbodal och Sigdal. Marbodal var 1996 det första köksföretaget att erbjuda Svanenmärkta kök. Idag kommer nära hälften av försäljningen i Sverige och Norge från just Svanenmärkt.

Svanen är en miljömärkning som hjälper konsumenten att göra bra val för miljön. Svanenmärkta produkter utvärderas och analyseras utifrån ett livscykelperspektiv - från innehåll (till exempel råvaror och kemikalier), hur den framställs (vatten- och energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark), kvalitet och hållbarhet och hur produkten tas om hand när den är förbrukad (återanvändning och avfall).

Svanen ställer tuffa krav; begär in dokumentation och omfattande tester från oberoende laboratorier för att säkerställa att alla kraven uppfylls.

49%


Under 2020 kom 49% av försäljningen i Sverige och Norge från Svanenmärkta produkter

Svanenmärket

 

Här kan du hitta våra svanenmärkta sortiment:

Marbodal

Sigdal