beskrivande bildtext

Hållbara innovationer

Genom våra varumärken erbjuder vi kök som håller i många år. Långsiktigheten ställer krav på oss att ständigt ligga i framkant för att utveckla produkter som möter såväl dagens som morgondagens behov. I vår koncept- och produktutveckling är därför hållbarhet ett centralt tema.

Med en central funktion för konceptutveckling och design ger vi kraft till våra varumärken också när det kommer till hållbarhet. I vår produktutveckling använder vi ett hållbarhetsstyrkort för att bedöma material, arbeta med design och bedöma produktens hållbarhetsprestanda. På så sätt ställs våra produkter tidigt inför en rad frågeställningar där svaren ger oss möjligheter att minska produkters miljöpåverkan under dess livslängd.

 

Konceptkök

Med våra konceptkök vill vi möta omvärldsförändringar och kundbehov gällande såväl design som funktion. Under 2018 lanserade vi två konceptkök med hållbarhetsfokus. I konceptköket ”the wastefree kitchen” har vi fokuserat på återvunnet material och stöd för minskat matsvinn. Inom vårt varumärke Bribus arbetar vi med ett cirkulärt konceptkök.

 

Miljömärkningar

Vi erbjuder Svanenmärkta produkter samt produkter som lever upp till miljöbyggnadsstandarder som till exempel BREEAM och Svanenmärkta hus. Vidare erbjuder vi produkter som uppfyller lokala märkningar och standarder på våra olika marknader. Under året utökade vi vårt utbud av Svanenmärkta produkter och lanserade Svanenmärkta bänkskivor. I Sverige och Norge kom 47 (45) procent av försäljningsvärdet från Svanenmärkta Produkter under 2019. Vi ser ett stort och fortsatt ökande marknadsintresse för hållbarhetscertifieringar och produktmärkningar.

 

Produkt säkerhet

Produktsäkerheten är en grundbult i vårt arbete. Säkerhet och ergonomi tas i beaktan i all vår produktutveckling. Innan en ny produkt tas in i produktionen genomförs relevanta tester, både i egen regi och av ackrediterade testinstitut enligt EU-standarder. I Nobia Storbritannien är alla våra skåp och luckor noggrant testade utifrån FIRA (Furniture Industry Research Association) möbelkrav för säkerhet, ergonomi och hållbarhet.

47%

försäljning av  Svanenmärkta produkter i Sverige och Norge

 

Läs mer om Miljömärkning