beskrivande bildtext

Innovationer för hållbar livsstil

Genom våra varumärken erbjuder vi kök som håller i många år. Långsiktigheten ställer krav på oss att ständigt ligga i framkant för att utveckla produkter som möter såväl dagens som morgondagens behov. I vår design- och produktutveckling är därför hållbarhet ett centralt tema.

Styrkort för produktutveckling

Med en central funktion för konceptutveckling och design ger vi kraft till våra varumärken också när det kommer till hållbarhet. I vår produktutveckling använder vi ett hållbarhetsstyrkort för att bedöma material, arbeta med design och bedöma produktens hållbarhetsprestanda. På så sätt ställs våra produkter tidigt inför en rad frågeställningar där svaren ger oss möjligheter att minska produkters miljöpåverkan under dess livslängd. Nu är vår målsättning att alla våra nya köksprodukter ska möjliggöra för kunden att leva mer hållbart, och styrkorten har därför en central roll i vår nya hållbarhetsstrategi. 

Miljömärkningar

Produkter som är miljömärkta, det vill säga kontrollerade och godkända utifrån tydliga miljökrav, är värdefullt för att hjälpa våra kunder att göra bra val för miljön. Vi erbjuder Svanenmärkta produkter samt produkter som lever upp till miljöbyggnadsstandarder som till exempel BREEAM och Svanenmärkta hus. Av nylanserade produkter till nordiska marknaden var 92 procent Svanenmärkta under året. I Sverige och Norge, där vi har våra största andelar av miljömärkt sortiment, kom 50 procent av försäljningsvärdet från Svanenmärkta produkter under 2022.

Vidare erbjuder vi produkter som uppfyller lokala märkningar och standarder på våra olika marknader. Vi arbetar även för att öka vårt produktsortiment av FSC® (Forest Stewardship Council®) FSC® -C100100 eller PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification™) certifierade produkter, det vill säga produkter med trä från tredjepart certifierad hållbar källa, med full spårbarhet till slutkonsument.  I vår nederländska verksamhet är redan 100 procent av våra skåp och luckor FSC® certifierade och under året nådde vi också 100 procent för våra skåp och luckor i Storbritannien.

Energieffektiva vitvaror

Vitvaror är en av de produktgrupper i hemmet som drar mest energi. I vår kartläggning av värdekedjans CO2 avtryck var det också användning av vitvaror som var ett av de steg i kedjan med högst avtryck. Därför är vår målsättning att erbjuda de mest energieffektiva vitvarorna och på så sätt bidra till att minska kundens energiförbrukning och relaterat klimatavtryck. 

Produktsäkerhet

Produktsäkerheten är en grundbult i vårt arbete. Säkerhet och ergonomi tas i beaktan i all vår produktutveckling. Innan en ny produkt tas in i produktionen genomförs relevanta tester, både i egen regi och av ackrediterade testinstitut enligt EU-standarder. I Nobia Storbritannien är alla våra skåp och luckor noggrant testade utifrån FIRA (Furniture Industry Research Association) möbelkrav för säkerhet, ergonomi och hållbarhet.