beskrivande bildtext

Innovationer för hållbar livsstil

Genom våra varumärken erbjuder vi kök som håller i många år. Långsiktigheten ställer krav på oss att ständigt ligga i framkant för att utveckla produkter som möter såväl dagens som morgondagens behov. I vår design- och produktutveckling är därför hållbarhet ett centralt tema.

Styrkort för produktutveckling

Med en central funktion för konceptutveckling och design ger vi kraft till våra varumärken också när det kommer till hållbarhet. I vår produktutveckling använder vi ett hållbarhetsstyrkort för att bedöma material, arbeta med design och bedöma produktens hållbarhetsprestanda. På så sätt ställs våra produkter tidigt inför en rad frågeställningar där svaren ger oss möjligheter att minska produkters miljöpåverkan under dess livslängd. Nu är vår målsättning att alla våra nya köksprodukter ska möjliggöra för kunden att leva mer hållbart, och styrkorten har därför en central roll i vår nya hållbarhetsstrategi. 

Miljömärkningar

Vi erbjuder Svanenmärkta produkter samt produkter som lever upp till miljöbyggnadsstandarder som till exempel BREEAM och Svanenmärkta hus. Vidare erbjuder vi produkter som uppfyller lokala märkningar och standarder på våra olika marknader. Under året utökade vi vårt utbud av Svanenmärkta produkter och lanserade Svanenmärkta bänkskivor. I Sverige och Norge kom 49 (47) procent av försäljningsvärdet från Svanenmärkta produkter under 2020. Vi ser ett stort och fortsatt ökande marknadsintresse för hållbarhetscertifieringar och produktmärkningar och vi har därför som mål att utveckla vårt nordiska sortiment av miljömärkta luckor och laminatbänkskivor framöver. 

Energieffektiva vitvaror

Vitvaror är en av de produktgrupper i hemmet som drar mest energi. I vår kartläggning av värdekedjans CO2 avtryck var det också användning av vitvaror som var ett av de steg i kedjan med högst avtryck. Därför är vår målsättning att erbjuda de mest energieffektiva vitvarorna och på så sätt bidra till att minska kundens energiförbrukning och relaterat klimatavtryck. 

Produktsäkerhet

Produktsäkerheten är en grundbult i vårt arbete. Säkerhet och ergonomi tas i beaktan i all vår produktutveckling. Innan en ny produkt tas in i produktionen genomförs relevanta tester, både i egen regi och av ackrediterade testinstitut enligt EU-standarder. I Nobia Storbritannien är alla våra skåp och luckor noggrant testade utifrån FIRA (Furniture Industry Research Association) möbelkrav för säkerhet, ergonomi och hållbarhet.