beskrivande bildtext

Innovationer för hållbar livsstil

Genom våra varumärken erbjuder vi kök som håller i många år. Långsiktigheten ställer krav på oss att ständigt ligga i framkant för att utveckla produkter som möter såväl dagens som morgondagens behov. I vår design- och produktutveckling är därför hållbarhet ett centralt tema.

Fokus på livscykelanalyser

Som tillverkande köksföretag räcker det inte att nå våra ambitiösa hållbarhetsmål på företagsnivå. Det blir också allt mer viktigt att kunna förse våra kunder med data om respektive produkts specifika värdekedja och hållbarhetspåverkan genom alla dess livsfaser. Det ger kunder stöd vid val och planering av mer hållbara kök och fungerar även som underlag till företagskunders hållbarhetsredovisning samt uppföljning av lagkrav och deras egna mål. På motsvarande sätt behöver vi själva i vårt systematiska innovationsarbete ta hänsyn till produkternas miljö- och klimatpåverkan oavsett var i värdekedjan påverkan uppstår. Standarderna för livscykelanalys på produktnivå och förutsättningarna för sann jämförbarhet är fortfarande under utveckling, särskilt inom EU. Därför är livscykelanalys ur produktperspektiv starkt i fokus och ett utvecklingsområde också för oss.

Miljömärkta produkter

Produkter som är miljömärkta, det vill säga kontrollerade och godkända utifrån tydliga miljökrav, är värdefullt för att hjälpa våra kunder att göra bra val för miljön. Vi erbjuder Svanenmärkta produkter på de nordiska marknaderna. Vi erbjuder även produkter som lever upp till miljöbyggnadsstandarder som till exempel BREEAM och Svanenmärkta hus samt produkter som uppfyller lokala märkningar och standarder på våra olika marknader. Vi arbetar även för att öka vårt produktsortiment av FSC® (Forest Stewardship Council®) FSC® -C100100 eller PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification™) certifierade produkter, det vill säga produkter med trä från tredjepart certifierad hållbar källa, med full spårbarhet till slutkonsument. 

Energieffektiva vitvaror

Vitvaror är en av de produktgrupper i hemmet som drar mest energi. I vår kartläggning av värdekedjans CO2 avtryck var det också användning av vitvaror som var ett av de steg i kedjan med högst avtryck. Därför är vår målsättning att erbjuda de mest energieffektiva vitvarorna och på så sätt bidra till att minska kundens energiförbrukning och relaterat klimatavtryck. 

Produktsäkerhet

Produktsäkerheten är en grundbult i vårt arbete. Säkerhet och ergonomi tas i beaktan i all vår produktutveckling. Innan en ny produkt tas in i produktionen genomförs relevanta tester, både i egen regi och av ackrediterade testinstitut enligt EU-standarder. I Nobia Storbritannien är alla våra skåp och luckor noggrant testade utifrån FIRA (Furniture Industry Research Association) möbelkrav för säkerhet, ergonomi och hållbarhet.

4

miljövarudeklarationer har publicerats

 

81%

av nya produktlanseringar i Norden (2021-2023) var miljömärkta med Svanen

 

50%

försäljning av Svanenmärkta produkter i Sverige och Norge

100%

FSC® certifierade skåp och luckor i Nederländerna och Storbritannien

Läs mer om:

Miljömärkning 

Vår hållbarhetsstrategi