Rapporter och presentationer

Här finner du våra årsredovisningar och finansiella rapporter samt de presentationer som har visats i samband med publicering av delårs-rapporterna. Du kan även lyssna på webbsändningar från det senaste året.
 • 2013

 • Q4 2013
 • Q3 2013
 • Q2 2013
 • Bilaga omräkning av pensioner enligt ändrad IAS 19
 • Q1 2013
 • 2012

 • Årsredovisning 2012
 • Q4 2012
 • Q3 2012
 • Q2 2012
 • Q1 2012
 • 2011

 • Årsredovisning 2011
 • Q4 2011
 • Q3 2011
 • Q2 2011
 • Q1 2011