Rapporter och presentationer

Här finner du våra årsredovisningar och finansiella rapporter samt de presentationer som har visats i samband med publicering av delårs-rapporterna. Du kan även lyssna på webbsändningar från det senaste året.
 • 2016

 • Q2 2016
 • Q1 2016
 • 2015

 • Årsredovisning 2015
 • Q4 2015
 • Q3 2015
 • Q2 2015
 • Bilaga omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena
 • Q1 2015
 • 2014

 • Årsredovisning 2014
 • Q4 2014
 • Q3 2014
 • Telefonkonferens
 • Q2 2014
 • Q1 2014
 • 2013

 • Årsredovisning 2013