Rapporter och presentationer

Här finner du våra årsredovisningar och finansiella rapporter samt de presentationer som har visats i samband med publicering av delårs-rapporterna. Du kan även lyssna på webbsändningar från det senaste året.
 • 2018

 • Q1 2018
 • 2017

 • Årsredovisning 2017
 • Q4 2017
 • Q3 2017
 • Q2 2017
 • Q1 2017
 • 2016

 • Årsredovisning 2016
 • Q4 2016
 • Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl
 • Q3 2016
 • Q2 2016
 • Q1 2016
 • 2015

 • Årsredovisning 2015
 • Q4 2015
 • Q3 2015