Rapporter och presentationer

Här finner du våra årsredovisningar och finansiella rapporter samt de presentationer som har visats i samband med publicering av delårs-rapporterna. Du kan även lyssna på webbsändningar från det senaste året.
 • 2008

 • Annual Report 2008
 • Q4 2008
 • Q3 2008
 • Q2 2008
 • Q1 2008
 • Kapitalmarknadsdagen 2008
 • 2007

 • Årsredovisning 2007
 • Q4 2007
 • Q3 2007
 • Q2 2007
 • Q1 2007