Rapporter och presentationer

Här finner du våra årsredovisningar och finansiella rapporter samt de presentationer som har visats i samband med publicering av delårs-rapporterna. Du kan även lyssna på webbsändningar från det senaste året.
  • 2000

  • Årsredovisning 2000
  • 1999

  • Årsredovisning 1999
  • 1998

  • Årsredovisning 1998