Hållbarhetskontakter

På Nobia är vi engagerade i att hålla en kontinuerlig och öppen dialog med viktiga intressentgrupper. Om du har ytterligare frågor om Nobias arbete med hållbarhet, så är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

beskrivande bildtext
  • Amanda Jackson
  • Hållbarhetschef
  • Epost
  • 08-440 16 29
  • 0761-354 001