Hållbarhetskontakter

På Nobia är vi engagerade i att hålla en kontinuerlig och öppen dialog med viktiga intressentgrupper. Om du har ytterligare frågor om Nobias arbete med hållbarhet, så är du välkommen att kontakta oss.
beskrivande bildtext

Kontakt

Anna Hamnö Wickman
Group Director Sustainability
beskrivande bildtext
Jönköping site
För mer information, eller frågor om Nobias nya fabriksprojekt i Jönköping, vänligen maila: