Logotyp och riktlinjer

Här kan du ladda ned vår logotyp och läsa om hur den får användas.

Primär logotyp

 

Nobia-röd (PMS 201 C) 

Nobias logotyp ska återges i sin primära röda färg Pantone 201 C med en vit bakgrundsplatta. 

 

Minsta  storlek 

Nobias logotyp får aldrig reproduceras i en storlek mindre än 10 mm x 2,2 mm (bredd x höjd). 

 

Friyta omkring logotypen

Runt omkring Nobias logotyp ska det alltid finnas en friyta som motsvarar bokstaven 'n' i logotypen. Ett område motsvarande denna höjd ('x' i bilden ovan) ska även hållas fritt på samtliga sidor om signaturen.

 

 

Nobias logotyp

Ladda ned logotyp