Logotyp och riktlinjer

Här kan du ladda ned vår logotyp och läsa om hur den får användas.

Primär logotyp

Använd den primära röda logotypen när bakgrunden är vit eller ljus. Logotypen ska Use the primary, red logotype when the background is white or lightly coloured. The logotype should appear in Nobia Red: PANTONE 485 C, RGB 218 41 28.

Ladda ner primär logotyp

 

Sekundär logotyp

Använd den sekundära vita logotypen när bakgunden är mörkare och på fotografier och illustrationer.

Ladda ner sekundär logotyp

 

Minsta storlek 

Nobias logotyp får aldrig reproduceras i en storlek mindre än 10 mm bred. 

 

Friyta omkring logotypen

Runt omkring Nobias logotyp ska det alltid finnas en friyta som motsvarar bokstaven 'n' i logotypen. Ett område motsvarande denna höjd ('x' i bilden ovan) ska även hållas fritt på samtliga sidor om signaturen.