Jon Sintorn ny VD för Nobia

Efter nio år som VD för Nobia, en av Europas största köksspecialister med verksamhet som omfattar hela värdekedjan, lämnar Morten Falkenberg Nobia. Morten Falkenberg, som är styrelseledamot i bolagen Velux Group och Fagerhult, kommer bland annat övergå till en roll som industriell rådgivare för Nobias största ägare Nordstjernan. Jon Sintorn, som närmast kommer från posten som VD och koncernchef i Permobil, kommer att efterträda honom senast från och med den 1 september 2019. Jon Sintorn har träffat överenskommelse med Nordstjernan om att idag eller närmaste dagarna förvärva 1.5 miljoner köpoptioner till ett marknadspris omkring SEK 7m.

Under det senaste årtiondet har Nobia haft en positiv utveckling, med stärkt balansräkning och ökande rörelsemarginal från omkring två procent till omkring tio procent. Idag tillverkas och försäljs kök i sju europeiska länder både genom egna butiker, franchisebutiker och återförsäljare.

”Jag är mycket glad att ha fått leda Nobia i nära ett årtionde, med de förbättrade resultat jag kunnat uppnå tillsammans med alla Nobias medarbetare. Idag är Nobia ett starkare bolag med bättre marginaler, en förenklad struktur och med en verksamhet som åter levererar årlig utdelning till ägarna. Det känns som rätt tidpunkt att lämna över” säger Nobias avgående VD Morten Falkenberg.

”Morten Falkenberg har framgångsrikt lett Nobia. Han har skickligt navigerat bolaget genom finanskrisen, investerat i tilläggsförvärv och förenklat bolagets struktur. Nobia kan idag bättre dra nytta av den starka marknadspositionen, bolagets skalfördelar och en alltmer effektiv produktion. Som styrelsens ordförande vill jag uttrycka allas vår tacksamhet för Mortens värdefulla bidrag som VD”, säger Hans Eckerström, styrelseordförande i Nobia.

”Jag är mycket imponerad av Nobias starka varumärken, och hur bolaget är positionerat i hela värdekedjan. Mot bakgrund av mina tidigare erfarenheter känner jag både stor entusiasm och stor ödmjukhet inför att få arbeta med ett bolag som levererar produkter och tjänster till både företag och konsumenter. Jag ser stora möjligheter att tillsammans med medarbetarna utveckla bolaget genom nya vägar till marknaden och fortsatt förbättrad produktionsstruktur, samt inte minst genom att ta vara på de många nya möjligheter som digitaliseringen medför” säger tillträdande VD Jon Sintorn.

”Det känns oerhört tillfredsställande och stimulerande att styrelsen kunnat attrahera en sådan toppkraft som Jon Sintorn att ta över Nobia. Jon Sintorns meritlista av värdeskapande är minst sagt imponerande, och tillsammans med hans ledarförmåga känner jag stor tillförsikt att han är rätt person att ta företaget till nästa nivå och in i framtiden” säger Hans Eckerström.

Idag publicerar Nobia sin delårsrapport för det första kvartalet 2019. Rapporten kommer att offentliggöras klockan 08.45 och som tidigare kommunicerats kommer en webbsänd telefonkonferens att hållas klockan 15.00 senare idag.

För ytterligare information:
Hans Eckerström, styrelseordförande
Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 00
Kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 08.30 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.